industri nyheter

 • Utvecklingsutsikterna för antistatiska medel

  I vårt land, när människors medvetenhet om miljöskydd fortsätter att öka, har gröna kemikalier blivit huvudriktningen för framtida utveckling. Olika lågtoxiska, giftfria antistatiska medel kommer att gynnas mer och mer av livsmedelsförpackningsindustrin och elektronikindustrin...
  Läs mer
 • Performance characteristics and application of yarn lubricant

  Prestandaegenskaper och applicering av garnsmörjmedel

  Vanligtvis, i processen med vävning, förbehandling etc., kan många faktorer göra att tyget känns strävt, och smörjmedel behövs för att förbättra känslan. Glidmedel är en daglig kemisk produkt som kan ge kläder och tyger en mjuk och behaglig känsla i handen, att bära och använda. Den smörjande och...
  Läs mer
 • What is the difference between textile auxiliaries and textile dyes?

  Vad är skillnaden mellan textilhjälpmedel och textilfärgämnen?

  Färgämnen är organiska föreningar som kan få andra ämnen att få klara och fasta färger. Eftersom pigmenten som används idag är syntetiska kallas de även för syntetiska färgämnen. Färgämnen och pigment är vanligtvis sammansättningar med sina egna färger, vilket kan göra att andra ämnen i En ljus och fast färg ca...
  Läs mer
 • Several common textile printing and dyeing auxiliaries

  Flera vanliga hjälpmedel för textiltryck och färgning

  1. Tryckhjälpmedel (1) Tvärbindningsmedel Förbättra färgens fixeringsförmåga. Användningen av färgämnen har god fixeringsförmåga på tryckta tyger. Det kan också minska härdningstemperaturen, i kombination med den faktiska korta härdningstiden, men mängden bör vara lämplig, annars kommer det att påverka fa...
  Läs mer
 • What is the three-proof finishing agent

  Vad är det tresäkra efterbehandlingsmedlet

  Med den kontinuerliga utvecklingen av ekonomin har människors levnadsstandard generellt sett förbättrats. När det gäller textilier är folk inte längre nöjda med den grundläggande funktionen hos dess enda tresäkra efterbehandlingsmedel, utan ställer ytterligare krav på dess funktionalitet. Enligt folk...
  Läs mer
 • Principles of various dye fixing agents

  Principer för olika färgfixeringsmedel

  Eftersom färgningsmekanismen och färgbeständigheten hos färgämnen är olika på olika fibrer är principen för fixeringsmedel inte densamma. Principen för olika färgfixeringsmedel är följande: Använd de reaktiva grupperna i fixeringsmedelsmolekylen som hydroxyl, epoxi etc. för att tvärbinda med t...
  Läs mer
 • Do you know the difference between wetting agent and dispersing agent?

  Vet du skillnaden mellan vätmedel och dispergeringsmedel?

  Ett ämne som kan göra fasta material lättare att blöta av vatten genom att minska dess ytspänning eller gränsytspänning, så att vatten kan spridas på ytan av det fasta materialet eller penetrera dess yta. För att väta fasta material är vätmedel ytaktiva ämnen, som består av...
  Läs mer
 • The use of antistatic agents plays an important role in work and life

  Användningen av antistatiska medel spelar en viktig roll i arbete och liv

  Det finns många faror från statisk elektricitet. En viktig fara kommer från samspelet mellan laddade föremål. När flygplanets kropp skaver mot partiklar som luft, fukt, damm etc. kommer flygplanet att laddas. Om inga åtgärder vidtas kommer det att allvarligt störa flygplanet...
  Läs mer
 • Cationic modifier performance and method of use

  Prestanda för katjonmodifierare och användningssätt

  Katjoniska modifierare är föreningar med reaktiv funktionell enhet. De används främst för färgning av plaggbeläggningar av cellulosafibrer som bomull, linne och rayon, samt färgning med reaktiva och direkta färgämnen i samma bad. prestanda: Utseende: brun vätska Jonicitet: kati...
  Läs mer
 • Dosage is 1%-10%, add textile dispersant for use

  Dosering är 1%-10%, tillsätt textil dispergeringsmedel för användning

  1. Anti-syra, anti-alkali, hårt vattenbeständighet, stark vattenlöslighet; 2. Den har god penetration, utjämning, vätbarhet och spridning; 3. Förhindra effekterna av färgade blommor, fläckar, färgning av blommor, etc.; 4. Förbättra jämnheten, spridningen och vidhäftningen av lim, lim, beläggningar och...
  Läs mer
 • Vad är textilbränsle? Textilfärgningskunskap

  Vad är textilbränsle? Kunskaper om textilfärger. Textilfärger är färgämnen som används vid textilfärgning. De är mestadels växtextrakt som växtfrukter och trädsaft. De innehåller också naturliga kemiska extrakt som stenkolstjära. Uppdelat i naturliga färgämnen och syntetiska färgämnen, de flesta av dem är syntetiska d...
  Läs mer
 • Introduktion till klassificering och egenskaper hos mjukgörare

  Mjukmedel är ett slags kemiskt ämne som kan ändra fiberns statiska och dynamiska friktionskoefficient. Det kan adsorberas på ytan av textilfiber och göra fibern slät, för att ändra handkänslan och göra produkten mer bekväm. För att ge dig en bättre förståelse...
  Läs mer